Baskil Sayfasi
Coğrafyası
01 Ekim 2022 COĞRAFYASI 1293

Coğrafyası

Baskil ilçesinin de içerisinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi, sıkışık yüksek dağ sıraları, 2000 m ortalama yükseltisi ile yurdumuzun diğer bölgeleri arasında ayrı bir yeri olup bu özellikleriyle genelde yüksek ülke karakteri göstermektedir.

Baskil ilçesi, Baskil havzası ve baraj gölü kıyısında dar bir şerit dışında kalan diğer alanları dağlık ve plato alanlarından oluşmaktadır. (Harita 1). Kuzeyde Piran Dağları, kuzeydoğuda Hasan Dağı, en güneyde Karga, doğuda Bulutlu, batıda Muşar dağları önemli dağlık alanları oluşturmaktadır. Bunlardan Hasan Dağı oluşum ve kütlevi yapısı ile diğer dağlık kütlelerden ayrılmaktadır

Hasan Dağı (Torelartef Tepe 2136 m), güneyde Bulutlu Dağı (Çal Tepe 1896 m) ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlar içinde bir depresyon alanına karşılık gelen havza, kuzey ve güneyde sol yanal, batıda sağ yanal atımlı fayların hareketi sonucu oluşmuştur. Bu tip bir oluşum pull-apart havzalara özgüdür. Kabaca D-B doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklindeki havza 185-200 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Baskil Havzası, Hasan Dağı çevresinde yer alan diğer havzalardan (Birvan, Kuzova) farklı olarak ova karakteri belirgin bir alandır. Kaynağını Hasan Dağı güney yamaçlarından alan akarsular büyük birikinti koni ve yelpazeleri oluşturarak havzayı doldurmuştur. 

Top